HUNA KUPUA

Serge Kahili King

Huna jest hawajskim słowem znaczącym: tajemnica, lecz także odnosi się do ezoterycznej mądrości Polinezyjczyków. Kupua jest innym słowem Hawajczyków i określa wyspecjalizowanego uzdrowiciela, który pracuje z mocami umysłu i siłami przyrody. W tym względzie jest to podobne do znaczenia szaman. Pojmowanie określonej tutaj Huny pochodzi z szamańskich tradycji uzdrowicieli Kahili z wyspy Kauai; poprzez Serge Kahili Kinga, adoptowanego jako wnuka przez Joseph'a Kahili i wprowadzonego w tradycję kupua.

Siedem Praw

Oto podstawowe zasady Huny:

1, świat jest tym czym myślisz, że jest...

2, nie ma żadnych ograniczeń...

3, energia podąża tam, gdzie idzie uwaga...

4, w tej chwili jest moment mocy...

5, kochać znaczy być szczęśliwym z ( kimś lub czymś )...

6, cała moc pochodzi z wnętrza...

7, skuteczność jest miarą prawdy...

 

Trzy jaźnie ( lub cztery )

Inny zestaw prawd używanych w Hunie mówi, że ludzkie postępowanie i doświadczanie może być objaśniane i zmieniane przez wzajemne oddziaływanie trzech ( czasem czterech ) jaźni, ich aspektów lub funkcji:

1, Wyższe Ja, Nadświadomość ( Kane, Aumakua, Duchowy Umysł ) ma za zadanie kreować, jest pobudzane przez harmonię oraz używa energię

2, Świadome Ja, Świadomość ( Lono ) ma za zadanie rozumować, jest pobudzane przez moc, używa wyobraźni

3, Podświadome Ja, Podświadomość ( Ku ) ma za zadanie pamiętać, jest pobudzane przez szczęście, używa odczuć

4, Rdzenne Ja ( Kanaloa ) ma za zadanie tworzenie entuzjazmu, jest pobudzane przez doświadczenie, używa zaufania

 

Cztery poziomy rzeczywistości

Trzeci zestaw prawd wywodzi się z tradycji kupua, dzieli całe doświadczenie na cztery poziomy lub zestawy przekonań na temat rzeczywistości, które można przedstawić tak:

1, wszystko jest obiektywne ( rzeczywistość naukowa )

2, wszystko jest subiektywne ( rzeczywistość psychiczna )

3, wszystko jest symboliczne ( rzeczywistość magiczna )

4, wszystko jest holistyczne ( rzeczywistość mistyczna )

 

opracował czesław j. mr.all

strona główna | Huna Kahilii