Z BOCZNEJ PERSPEKTYWY

Serge Kahili King

Jakiś czas temu otrzymałem list od człowieka proszącego o broń do użycia w jego walce przeciw smutkowi, bólowi, złości i strachowi. Jako, że do wszystkiego, na ile mogę, podchodzę z punktu widzenia ducha Aloha, dałem taką odpowiedź: "Przestawmy się na inny sposób myślenia i spójrzmy na sprawę z odmiennej perspektywy. Niech alternatywą do traktowania smutku, bólu, złości i strachu jako wrogów będzie traktowanie ich jako zachowań bazujących na przekonaniach noszonych przez ludzi niż spersonifikowanych rzeczach, z którymi musisz walczyć.

Nie musisz napotykać żadnego smutku, bólu, złości czy strachu. Będziesz spotykał ludzi pełnych smutku, złości, strachu i bólu. W takim razie potrzebujesz narzędzi pomocnych przy zajmowaniu się takim ludźmi, lub narzędzi pomagających im w zmianach. Idąc dalej w tych rozważaniach, podzielmy wszystkie ludzkie reakcje na pasywne i aktywne odmiany miłości i strachu. Możemy rzec, iż pasywne i aktywne odmiany miłości są pokojem i zabawą, a ich bazujące na strachu odpowiedniki są ucieczką i walką. Reakcja ucieczki wywołuje pasywny opór przed zmianami ( osobiste, socjalne, środowiskowe ) i często manifestuje się jako ból, smutek, depresja itp. Złość jest reakcja walki pozbywania się, niszczenia niechcianych uwarunkowań, szczególnie uwarunkowań bezradności. Dlatego jest to takie zwodnicze. Ruch, energia, powstałe zmiany dają wrażenie siły. Po zgłębieniu pokazuje się strach przed bezsilnością. Zaletą przyjęcia tego punktu widzenia jest to, że prowadzi nas do potrzeby posiadania jednego narzędzia do podzielenia wśród wszystkich.

Możemy zauważyć, iż sednem miłości jest zaufanie. Możemy to rozciągnąć dalej i powiedzieć, że gdy zaufanie się rozszerza, to i miłość się rozszerza a w tym czasie strach maleje razem z jego dwoma coraz słabszymi reakcjami. Z tej perspektywy, zaufanie jest narzędziem, jakie jest potrzebne zarówno dla nas jak i innych. Specjalne techniki używane są przez terapeutów w celu stworzenia takiego narzędzia.

Oto parę następnych pomocnych myśli. Po pierwsze, zaufanie pochodzi z wiary w dostęp do mocy. Im bardziej trwałe źródło twej mocy ( lub im bardziej stanowcza wiara w jego istnienie ) tym głębsze będzie twoje zaufanie. Umiejętności, jakie należy stworzyć do rozwinięcia dostępu lub zwiększenia wiary. Ke Akua Nui, Duch Wszechświata, jest cudownym źródłem do pracy, lecz najbardziej efektywnym jest to, któremu przypisujesz największą moc lub władzę. Pamiętaj, że narzędzia do tworzenia różnych umiejętności to uczucia, słowa, wyobrażenia i/lub ruch. Idź po zaufanie, używając jakiegokolwiek narzędzia znanego ci lub jakiego się nauczysz. Wtedy smutek, ból, złość i strach zanikną bez walki.

opr. czeslaw j. mr.all

strona główna | Huna Kahilii