Newsgroups: alt.prophecies.nostradamus

From: Zoltan wings@infobahnos.com Date: 27 Oct 1995

LISTA PAPIEŻY WEDŁUG PRZEPOWIEDNI MALACHIASZA

historyczne noty na podstawie ksiązki: "Les Prophéties de Saint Malachie" - Daniel Réju, Édition du Rocher 1979 Paris, France ISBN 2-7242-0669-X

wyszukane przez: Mike Hebert hebert@cs.uregina.ca ; tłumaczenie i komentarz: Zoltan wings@infobahnos.com

Jest to owoc wyjątkowego, zespołowego wysiłku dokonanego przez Mike Herbert'a i mnie.

Zauważ, iż zamieściłem dwu papieży, których Mike chciał widzieć na liście:

Innocenty III - antypapież panujący od 1179 do 1180 oraz Benedykt XIV - zaliczany do antypapieży ( lub jak nazywa go historia: ukryty papież ) od 1425 do ???

Kilka uwag na ten temat:

a, żaden z powyższych papieży wydaje się nie figurować w przepowiedni Malachiasza; tylko stwierdzam ich pominęcie

b, nie spotkałem badacza czy autora w tym temacie, który by ujął tych dwóch papieży w swoich pracach

c, na pominęcie Innocentego III z 1179 nie znajduję żadnego wytłumaczenia

d, w przypadku Benedykta XIV z 1425 wydaje się, iż nikt nie uznaje go za legalnie wybranego gdyż:

1, został wybrany przez jedną osobę a nie konklawe jak chce tradycja

2, "ta" osoba, która go wybrała, zrobiła to na złość i przekorę, gdyż nie została zaproszona na konklawe, gdzie rzeczywistego antypapieża wybrano

3, po elekcji na papieża, Benedykt XIV usunął się z widoku i nikt nie znał miejsca jego pobytu, poza "tą" osobą, która go obrała

4, po śmierci wybrańca, kilka lat później, ktoś inny wybrał "tę" osobę, która przybrała imię Benedykt XIV

5, ten drugi Benedykt XIV spędził resztę swego życia i całe swoje urzędowanie we więzieniu

Jak więc wygląda tu papiestwo ? Mamy dwie elekcje dokonane przez pojedyncze osoby, nie przez konklawe. Nie wydaje się by obaj Benedykci XIV mieli prawo do tytułu papieża.

Poniższa lista jest wybrana z wyżej wzmiankowanej książki. W innych książkach znajduje się potwierdzenie listy 112 opisów tyczących 112 papieży, 110 od czasów Malachiasza i 2, którzy się pojawią. Według wielu badaczy tematu tak wygląda satysfakcjonujące przyporządkowanie opisów do postaci papieży ( może z kilkoma drobnymi wyjątkami ). Podaję kilka oczywistych interpretacji w stosunku do faktów historycznych, co może rzucać światło na ich znaczenie i wiarygodność. Cytowane interpretacje są zbliżone do odnośników historycznych podawanych przez różnych autorów. Jest wiele innych wyjaśnień, które pominąłem ze względu na ich niejasność lub długość. Tym niemniej niektóre interpretacje są całkowicie oczywiste i nie można ich podważyć.

Użyto angielską listę papieży Mike Herbert'a. Daty podano za Encyclopedia Britanica.

--kolejny numer papieża od Piotra; gwiazdka określa antypapieża; opis jest po łacinie.

POPES (*ANTIPOPES) PROPHETIA S. MALACHIAE DE SUMMIS PONTIFICIBUS

--167 Celestyn II (1143-1144) ^^^^1 Ex castro Tyberis. (z zamku na Tybrze)

Hist.: Celestyn II urodził się w Citta di Castello, Toscania, nad brzegiem Tybru

-- 168 Lucjusz II (1144-1145) ^^^^2 Inimicus expulsus.

-- 169 Eugeniusz III (1145-1153) ^^^^3 Ex magnitudine montis. (z wielkości góry)

Hist.: urodzony w zamku Grammont (łacińskie: mons magnus), jego rodowe nazwisko: Montemagno

-- 170 Anastazy IV (1153-1154) ^^^^4 Abbas Suburranus.

-- 171 Adrian IV (1154-1159) ^^^^5 De rure albo. (obszar Albe)

Hist.: urodzony w mieście Saint-Alban

* Wiktor IV (1159-1164) ^^^^6 Ex tetro carcere.

* Paschalis III (1164-1168) ^^^^7 Via trans-Tyberina.

* Kalikst III (1168-1178) ^^^^8 De Pannonia Tusciae.

-- ??? Innocenty III (1179-1180) patrz uwagi na początku

-- 172 Aleksander III (1159-1181) ^^^^9 Ex ansere custode.

--173 Lucjusz III (1181-1185) ^^^^10 Lux in ostio.

--174 Urban III (1185-1187) ^^^^11 Sus in cribo.

--175 Grzegorz VIII (1187) ^^^^12 Ensis Laurentii.

--176 Klemens III (1187-1191) ^^^^13 De schola exiet.

--177 Celestyn III (1191-1198) ^^^^14 De rure bovensi.

-- 178 Innocenty III (1198-1216) ^^^^15 Comes signatus. (naznaczony hrabia)

Hist.: potomek szlacheckiego rodu Signy, później zwanego rodziną Segni

-- 179 Honoriusz III (1216-1227) ^^^^16 Canonicus de latere.

-- 180 Grzegorz IX (1227-1241) ^^^^17 Avis Ostiensis. (ptak z Ostii)

Hist.: przed elekcją był kardynałem Ostii

-- 181 Celestyn IV (1241) ^^^^18 Leo Sabinus.

--182 Innocenty IV (1243-1254) ^^^^19 Comes Laurentius.

--183 Aleksander IV (1254-1261) ^^^^20 Signum Ostiense.

-- 184 Urban IV (1261-1264) ^^^^21 Hierusalem Campaniae. (Jerusalem z Champagne)

Hist.: pochodzący z Troyes, Champagne, później patriarcha Jerusalem

-- 185 Klemens IV (1265-1268) ^^^^22 Draca depressus.

--186 Grzegorz X (1271-1276) ^^^^23 Anguinus vir.

--187 Innocenty V (1276) ^^^^24 Concionatur Gallus.

--188 Adrian V (1276) ^^^^25 Bonus Comes.

--189 Jan XXI (1276-1277) ^^^^26 Piscator Tuscus.

--190 Mikołaj III (1277-1280) ^^^^27 Rosa composita.

--191 Marcin IV (1281-1285) ^^^^28 Ex teloneo liliacei Martini.

--192 Honoriusz IV (1285-1287) ^^^^29 Ex rosa leonina.

--193 Mikołaj IV (1288-1292) ^^^^30 Picus inter escas.

-- 194 Celestyn V (1294) ^^^^31 Ex eremo celsus. (wyniesiony z pustelni)

Hist.: przed elekcją był eremitą klasztorze Pouilles

-- 195 Bonifacy VIII (1294-1303) ^^^^32 Ex undarum benedictione.

--196 Benedykt XI (1303-1304) ^^^^33 Concionator patereus.

-- 197 Klemens V (1305-1314) ^^^^34 De fessis Aquitanicis. (wstęga Aquitaine)

Hist.: był arcybiskupem Bordeaux in Aquitaine

-- 198 Jan XXII (1316-1334) ^^^^35 De sutore osseo. (z szewca z Osseo)

Hist.: rodzinne nazwisko: Ossa, syn wytwórcy butów

* Mikołaj V (1328-1330) ^^^^36 Corvus schismaticus. (kruk schizmatyk)

jedyny antypapież tego okresu

-- 199 Benedykt XII (1334-1342) ^^^^37 Frigidus Abbas. (zimny mnich)

Hist.: był duchownym w klasztorze Frontfroid (zimny front)

-- 200 Klemens VI (1342-1352) ^^^^38 De rosa Attrebatensi.

-- 201 Innocenty VI (1352-1362) ^^^^39 De montibus Pammachii. (z góry Pammachius)

Hist: urodzony w Mont, Limousin, nic więcej tu nie ma

-- 202 Urban V (1362-1370) ^^^^40 Gallus Vice-comes.

-- 203 Grzegorz XI (1370-1378) 41 Novus de Virgine forti. (nowy z dziewiczego fortu)

Hist.: hrabia Beaufort, póżniej kardynał Ste-Marie La Neuve

* Klemens VII (1378-1394) ^^^^42 De cruce Apostilica.

* Benedykt XIII (1394-1423) ^^^^43 Luna Cosmedina.

* Klemens VIII (1423-1429) ^^^^44 Schisma Barcinonicum.

-- ??? Benedykt XIV (1425-?) patrz uwagi na początku

-- 204 Urban VI (1378-1389) ^^^^45 De Inferno praegnanti.

--205 Bonifacy IX (1389-1404) ^^^^46 Cubus de mixtione.

--206 Innocenty VII (1404-1406) ^^^^47 De meliore sydere.

--207 Grzegorz XII (1406-1415) ^^^^48 Nauta de ponte nigro.

* Aleksander V (1409-1410) ^^^^49 Flagellum Solis.

* Jan XXIII (1410-1415) ^^^^50 Cervus Sirenae.

--208 Marcin V (1417-1431) ^^^^51 Corona veli aurei.

--209 Eugeniusz IV (1431-1447) ^^^^52 Lupa caelestina.

* Feliks V (1439-1449) ^^^^53 Amator crucis.

--210 Mikołaj V (1447-1455) ^^^^54 De modicitate lunae.

-- 211 Kalikst III (1455-1458) ^^^^55 Bos pascens. (pasący się wół)

Hist.: w herbie Alfonse Borgia był pasący się wół

-- 212 Pius II (1458-1464) ^^^^56 De capra et Albergo.

--213 Paweł II (1464-1471) ^^^^57 De cervo et Leone.

--214 Sykstus IV (1471-1484) ^^^^58 Piscator Minorita.

--215 Innocenty VIII (1484-1492) ^^^^59 Praecursor Siciliae.

--216 Aleksander VI (1492-1503) ^^^^60 Bos Albanus in portu.

--217 Pius III (1503) ^^^^61 De parvo homine.

--218 Juliusz II (1503-1513) ^^^^62 Fructus jovis juvabit.

--219 Leon X (1513-1521) ^^^^63 De craticula Politiana.

--220 Adrian VI (1522-1523) ^^^^64 Leo Florentius.

--221 Klemens VII (1523-1534) ^^^^65 Flos pilaei aegri.

--222 Paweł III (1534-1549) ^^^66 Hiacynthus medicorum. 223

--223 Juliusz III (1550-1555) ^^^^67 De corona Montana.

--224 Marceli II (1555) ^^^^68 Frumentum floccidum.

--225 Paweł IV (1555-1559) ^^^69 De fide Petri.

--226 Pius IV (1559-1565) ^^^70 Aesculapii pharmacum.

--227 Św. Pius V (1566-1572) ^^^^71 Angelus nemorosus.

--228 Grzegorz XIII (1572-1585) ^^^^72 Medium corpus pilarum.

--229 Sykstus V (1585-1590) ^^^^73 Axis in medietate signi.

--230 Urban VII (1590) ^^^^74 De rore caeli.

--231 Grzegorz XIV (1590-1591) ^^^^75 De antiquitate Urbis.

--232 Innocenty IX (1591) ^^^^76 Pia civitas in bello.

--233 Klemens VIII (1592-1605) ^^^^77 Crux Romulea.

--234 Leon XI (1605) ^^^^78 Undosus Vir.

--235 Paweł V (1605-1621) ^^^^79 Gens perversa.

--236 Grzegorz XV (1621-1623) ^^^^80 In tribulatione pacis.

--237 Urban VIII (1623-1644) ^^^^81 Lilium et rosa.

--238 Innocenty X (1644-1655) ^^^^82 Jucunditas crucis.

--239 Aleksander VII (1655-1667) ^^^83 Montium custos.

-- 240 Klemens IX (1667-1669) ^^^^84 Sydus Olorum. (konstelacja łabędzi)

Hist.: w czasie elekcji zajmował Izbę Łabędzi w Watykanie.

-- 241Klemens X (1670-1676) ^^^^85 De flumine magno.

--242 Innocenty XI (1676-1689) ^^^^86 Bellua insatiabilis

--243 Aleksander VIII (1689-1691) ^^^^87 Poenitentia gloriosa.

--244 Innocenty XII (1691-1700) ^^^^88 Rastrum in porta.

--245 Klemens XI (1700-1721) ^^^^89 Flores circumdati.

--246 Innocenty XIII (1721-1724) ^^^^90 De bona Religione.

--247 Benedykt XIII (1724-1730) ^^^^91 Miles in bello.

--248 Klemens XII (1730-1740) ^^^^92 Columna excelsa.

--249 Benedykt XIV (1740-1758) ^^^^93 Animal rurale.

--250 Klemens XIII (1758-1769) ^^^^94 Rosa Umbriae.

--251 Klemens XIV (1769-1774) ^^^^95 Ursus velox.

--252 Pius VI (1775-1799) ^^^^96 Peregrinus Apostolicus

--253 Pius VII (1800-1823) ^^^^97 Aquila rapax.

--254 Leon XII (1823-1829) ^^^^98 Canis et coluber.

--255 Pius VIII (1829-1830) ^^^^99 Vir religiosus.

-- 256 Grzegorz XVI (1831-1846) ^^^^100 De balneis hetruriae. (łaźnia w Etrurii)

Hist.: przed elekcją był członkiem kongregacji stworzonej przez Św. Romualda w Balneo, w Etrurii, dziś Toscania.

-- 257 Pius IX (1846-1878) ^^^^101 Crux de cruce.

--258 Leon XIII (1878-1903) ^^^^102 Lumen in caelo.

-- 259 Św. Pius X (1903-1914) ^^^^103 Ignis ardent. (gorejący ogień)

Hist.: jego śmierć zbiegła się z początkiem I wojny światowej

-- 260 Benedykt XV (1914-1922) ^^^^104 Religio depopulata.

--261 Pius XI (1922-1939) ^^^^105 Fides intrepida.

--262 Pius XII (1939-1958) ^^^^106 Pastor angelicus.

-- 263 Jan XXIII (1958-1963) ^^^^107 Pastor et Nauta. (duchowny i żeglarz)

Hist.:przed elekcją był patriarchą Wenecji, morskiego miasta, miasta gondoli

-- 264 Paweł VI (1963-1978) ^^^^108 Flos florum. (kwiat kwiatów)

Hist.: w jego herbie były trzy lilie.

-- 265 Jan Paweł I (1978) ^^^^109 De medietate Lunae. (od połowy księżyca)

Hist.: Albino Luciani, urodzony w Canale d'Ogardo, diecezja Belluno, (cudowny Księżyc). Wybrany na papieża 26 sierpnia, w pierwszy dzień ostatniej kwadry Księżyca, który obserwowany jest jako doskonały pół-dysk na niebie... Zaćmienie Księżyca 17 września było szczytem tego pontyfikatu. Jego panowanie trwało około miesiąca, od połowy Księżyca do następnej połowy... Zmarł (niektórzy twierdzą, że zamordowany) 28 września w noc ostatniej kwadry, gdzie Księżyc był widoczny w połowie...

-- 266 Jan Paweł II (1978-2005) ^^^110 De labore Solis. (od zaćmienia Słońca)

Hist.:Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920, w dniu  zaćmienia Słońca

-- 267 Benedykt XVI (2005-) ^^^111 Gloria olivae.

268 ??? In persecutione extrema S.R.E. sedebit Petrus Romanus, qui pascet oues in multis tribulationibus : quibus transactis ciuitas septicollis diruetur, & Iudex tremedus iudicabit po pulum suum. Finis.

W ten sposób kończy się przepowiednia. Oto wolny przekład ostatniego opisu:

'W czasie intensywnego prześladowania, tron Świętego Rzymskiego Kościoła będzie zajmowany przez Piotra Rzymianina, który będzie karmił (prowadził) owieczki przez wiele cierpień; w tym okresie miasto siedmiu wzgórz zostanie zniszczone i przerażający Sędzia będzie sądził swoich ludzi. Koniec.'

Ten cytat otrzymałem od Claude Latremouville, który powołuje się na tekst opublikowany w 1595 roku. Został on napisany dokładnie jak wyżej. Nie ma numeru 112 przed ostatnim opisem, zostawiając czytelnikowi do uznania, czy 'Gloria Olivae" jest Piotrem Rzymianinem, czy też są to dwie odrębne osoby. Niektórzy badacze uważają, że pominięcie numeru 112 może znaczyć, iż Piotr Rzymianin nie obejmie stanowiska w myśl ortodoksyjnych zasad. Miasto siedmiu wzgórz oznacza Rzym. (Watykan ?)

Niektórzy twierdzą, że przepowiednia wcale nie została napisana przez Malachiasza. Inni idą jeszcze dalej i uważają, iż Nostradamus stworzył tę listę, a chcąc uchronić się przed prześladowaniami za przepowiadanie końca Kościoła Katolickiego, podszył się pod Malachiasza. Na poparcie tej tezy należy powiedzieć, że ta przepowiednia nie była znana przed rokiem 1595. To może tłumaczyć precyzję niektórych opisów dotyczących papieży do tej daty.

Jeśli do listy dodamy wspomnianych na początku dwóch papieży, to przepowiednia mogłaby być uznana za już wypełnioną. W tym wypadku interpretacja ostatnich opisów w sposób oczywisty byłaby trudna do określenia. W takim wypadku, według przepowiedni, mamy dotychczas 110 prawowitych papieży i dwóch, którzy się pojawią.

Zoltan

opracował Czesław J. mr.all

strona główna

przepowiednie